Nowa symbolika Gminy Stronie Śląskie

W dniu 29 października 2012 r. podczas sesji Rady Miejskiej uchwalone zostały nowe symbole Gminy Stronie Śląskie: herb, flaga, baner oraz pieczęć. Symbole są istotnym elementem budowania tożsamości i integracji każdej społeczności. Ponadto, muszą uwzględniać normy poprawności heraldycznej i weksykologicznej oraz być akceptowane przez ogół społeczności.

herb.jpeg

logostronia.jpeg


        W wystąpieniu z dnia 5 marca 1999 r., Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Prof. dr hab. Stefan Kuczyński, na wniosek Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, odniósł się do herbu miasta Stronie Śląskie, ustalonego w roku 1985. W wystąpieniu Prof. Kuczyński podniósł, iż w herbie zostały połączone dwa różne i nie całkiem przystające do siebie motywy, trudne do skomponowania ze sobą w polu tarczy herbowej. Zdaniem Profesora stylizacja herbu jest heraldycznie wadliwa – mowa o motywie pieca szklarskiego w nawiązaniu do huty szkła kryształowego oraz motywie niedźwiedzia nawiązującego do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Zdaniem Profesora, dokonująca się reforma heraldyki samorządowej może stanowić sposobną okazję do zmiany tego herbu. Profesor Kuczyński zaproponował dwie drogi postępowania: zaprojektowanie nowego herbu, bądź też poddanie obecnego modyfikacjom eliminującym błędy.
        Po przeszło 13 latach słowa Profesora Kuczyńskiego zostały wprowadzone w czyn. Jako że obecnie obowiązujący herb stanowi element miejscowej tradycji (używano go 27 lat), podążono drugą zaproponowaną drogą: opracowano nowy herb w oparciu o dotychczasowy herb gminy, uznając jednocześnie, że trafnie została dobrana symbolika w herbie – piec jako element miastotwórczy oraz symbol dawnego i obecnego zajęcia mieszkańców Gminy Stronie Śląskie oraz niedźwiedź – symbol lokalnej przyrody oraz rodzącej się funkcji turystycznej.
    Znacznemu uproszczeniu poddano piec hutniczy – został on zastąpiony samym wyrobem huty, który również stanowi symbol hutnictwa szkła. Znacznej korekcie poddano również niedźwiedzia - stworzono tę figurę od podstaw.
    Oba godła zostały połączone, aby uzyskać pojedyncze godło tworzące pewną narrację – ciągłość i trwanie miasta i jego mieszkańców w obliczu zmieniających się okoliczności. Tym samym za najlepsze rozwiązanie uznano ustawienie niedźwiedzia w pozycji wspiętej i umieszczenie mu kielicha w łapach.
    Kielich wzorowano na oryginalnym wyrobie huty. Udało się dotrzeć do zdjęcia takiego kielicha, wyprodukowanego jeszcze w czasach niemieckich. Na kielichu został umieszczony własny wzór, który rysunkiem nawiązuje do zarysu kielicha dzwonka brodatego. Następnie wizerunek kielicha oraz zarys kwiatu, podobnie jak i niedźwiedź, zostały poddane heraldyzacji. W przypadku niedźwiedzia zachowano pewne cechy prawdziwego zwierzęcia, które mogłyby wskazywać, że mamy do czynienia z niedźwiedziem jaskiniowym, a nie zwykłym niedźwiedziem. Cechy te to krótszy nieco pysk, czoło przechodzące w czubek głowy niemal prostym kątem oraz większa masywność zwierzęcia. Zastosowano również zupełnie nowe barwy herbu – wywiedzione z barw herbu Hrabstwa Kłodzkiego. Niedźwiedziowi zatem nadano barwę złotą, zaś polu – czerwoną. Kielich natomiast jest koloru srebrnego.
        Zmianie uległy również inne symbole gminy tj. flaga, baner oraz pieczęć. Flaga gminy jest płatem o proporcji 5:8 podzielonym pionowo na dwie równe strefy. Od czoła umieszczone godło herbu, w części swobodnej dwa skosy lewe złote. Skosy nawiązują do herbu Hrabstwa Kłodzkiego i obecnego Powiatu Kłodzkiego.Pieczęć i baner są pochodnymi odpowiednio herbu i flagi. Baner to odpowiednik flagi z pionowym układem godeł. Pieczęć zaś zawiera w okrągłym polu godło herbu z legendą na otoku. Przerywnikom w legendzie nadano kształt zarysów kielicha dzwonka brodatego.
        Mając na uwadze fakt, iż Minister Administracji i Cyfryzacji pismem z dnia 25 września 2012 roku zaopiniował pozytywnie projekty herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Stronie Śląskie, przyjęto niniejszą uchwałę.

Głosowanie.jpeg
        Serdeczne podziękowania należą się Komisji Konkursowej, której zadaniem było rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie projektu graficznego herbu, flagi oraz znaku promocyjnego Gminy Stronie Śląskie. W skład komisji wchodziły następujące osoby: Przewodniczący Komisji - Dariusz Chromiec, Sekretarz Komisji - Tomasz Olszewski, Członkowie Komisji: Anna Najbor, Dorota Jezierska, Anna Sporek, Jakub Chilicki, Artur Sawicki, Cyprian Najduch, Jarosław Czerkawski, Tomasz Marek.

Dziękujemy za profesjonalną współpracę firmie Serwis heraldyczny Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury www.herby.manifo.com, która zaprojektowała nowe symbole Gminy Stronie Śląskie.