Inwestuj w Stronie! Stronie Śląskie - Gmina Fair Play 2012

W kategorii „Gmina Turystyczna”, tj. gmina, w której turystyka stanowi istotną dziedzinę gospodarki lub która stymuluje rozwój turystyki w oparciu o posiadane walory turystyczne, Nagrodę Główną – Statuetkę Gmina Fair Play 2012 otrzymała Gmina Narewka w województwie podlaskim, Złotą Statuetkę Gmina Fair Play 2012 otrzymały: Gmina Lesko w województwie podkarpackim oraz Gmina i Miasto Warta w województwie łódzkim. Certyfikat Gmina Fair Play 2012 otrzymała Gmina Stronie Śląskie oraz Gmina Iława w województwie warmińsko – mazurskim.

W programie „Gmina Fair Play 2012” mogły wziąć udział przede wszystkim te gminy, na terenie których w 2011 r. były prowadzone działania inwestycyjne. Wypełniały one specjalną ankietę, która była oceniana przez komisję konkursową pod względem m.in.: warunków prowadzenia działalności gospodarczej, jakości obsługi inwestorów, dostępu do infrastruktury technicznej i dotychczasowych osiągnięć w przyciąganiu inwestycji. Podczas drugiego etapu, do którego przechodzą uczestnicy z odpowiednią ilością punktów, przeprowadzony został audyt certyfikujący – jego zadaniem jest potwierdzenie informacji przedstawionych przez gminy.

Wręczenie laureatom tytułu, godła promocyjnego i certyfikatu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” odbędzie się 7 grudnia 2012 roku na gali finałowej w Warszawie. Nagrodzone samorządy zostaną wpisane do internetowej bazy gmin przyjaznych dla inwestorów, o której organizatorzy inicjatywy poinformują władze regionalne, media i ambasady. Więcej o przedsięwzięciu na: www.gmina.fairplay.pl.

\Wszystkie osoby zainteresowane możliwościami inwestycyjnymi w Gminie Stronie Śląskie zapraszamy na stronę www.inwestycje.stronie.pl.

Bądź po aktywnej Stronie!

GminaFairPlay.jpeg