struktura2

 

Kierownictwo UM

Burmistrz Stronia Śląskiego

ha_1155806723.jpeg
ZBIGNIEW ŁOPUSIEWICZ Tel. 074/ 811 77 12; pok. nr 20

 
Zastępca Burmistrza  
DARIUSZ CHROMIEC Tel. 074/ 811 77 13; pok. nr 19  
 
Sekretarz Gminy  
TOMASZ OLSZEWSKI Tel. 074/ 811 77 51; pok. nr 25  
 
Skarbnik      
GRAŻYNA KONOPKA Tel. 074/ 811 77 16; pok. nr 27  
       
Referaty i stanowiska
Wykaz referatów, biur i stanowisk w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim      

BUDYNEK PRZY ULICY KOŚCIUSZKI NR 55

     
Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 15)    
Inspektor ds. Obsługi Klienta i Kadr      
Jadwiga Mościszko tel. (074) 811 77 11, 811 77 00
 
       
Biuro Obsługi Rady Miejskiej (pokój nr 17)    
Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej      
Janina Suchodolska tel. (074) 811 77 12  
       
Biuro Informatyka (pokój nr 14)    
Informatyk      
Marek Stocki tel. (074) 811 77 35  
       
Główny Księgowy

(pokój nr 26)

   
Wioletta Drangowska tel. (074) 811 77 25  
Inspektor ds. Płac      
Elżbieta Biegańska tel. (074) 811 77 23  
       
Referat Księgowości (pokój nr 4)    
       
Inspektor d/s Rozliczeń i Podatku VAT      
Karin Knop tel. (074) 811 77 24  
       
Referat Finansów i Podatków (pokój nr 5)    
Kierownik Referatu Finansów i Podatków      
Andrzej Konarski tel. (074) 811 77 27  
       
Inspektor ds. Windykacji, Podatków i Opłat Lokalnych      
Elżbieta Rogowska tel. (074) 811 77 26  
Inspektor ds. Windykacji, Podatków i Opłat Lokalnych      
Dorota Mach tel.(074) 811 77 45  
       
Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Dowodów osobistych (pokój nr 9)    
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego      
Edyta Szkudlarek tel. (074) 811 77 31  
       
Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska (pokój nr 8)    
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska      
Lech Sadowski tel. (074) 811 77 14  
Inspektor ds. Inwestycji      
Joachim Cop tel. (074) 811 77 19  
Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska      
Lech Kawecki tel. (074) 811 77 20  


Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
(pokój nr 12)

1.Urszula Czyżewska - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
tel. (074) 811 77 15


2.Halina Czerhoniak - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
tel. (074) 811 77 21


3. Józef Kałużny - Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
tel. (074) 811 77 41

Biuro Zarządzania Kryzysowego
(pokój nr 2)

Agata Snopkowska - Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Ewidencji Ludności
tel. (074) 811 77 29


Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
(pokój nr 11)

Anna Sporek - Inspektor ds. Działalności Gospodarczej i Promocji Gminy
tel. (074) 811 77 17

Monika Ciesłowska - Referent ds. Strategii i Rozwoju Gminy
tel. (074) 811 77 22

Biuro Doradztwa Prawnego
(pokój nr 14)

Tomasz Mazurek - Doradca Prawny Burmistrza
tel. (074) 811 77 30

Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej
(pokój nr 28)

Ryszard Suliński - Przewodniczący Rady Miejskiej
tel. (074) 811 77 12

Sala Konferencyjna
(pokój nr 17)

Sala Ślubów
(pokój nr 24)

Punkt Kasowy
(pokój nr 3)
Prowadzony przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Stroniu Śląskim
tel. (074) 811 77 28

Straż Miejska w Stroniu Śląskim
BUDYNEK PRZY UL. MICKIEWICZA NR 2

tel. (074) 811 77 57
(074) 814 31 89
0 600 016 417

Jacek Zegarowicz – Komendant Straży Miejskiej

Łukasz Wójcik – młodszy inspektor

Bernard Bernecki – młodszy strażnik

 

Gminne Centrum Informacji
BUDYNEK PRZY UL. KOŚCIUSZKI 32
Tel. 074-81-41-121

Marek Stocki
 
Kontakt
 

Gmina Stronie Śląskie
57-550 Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
tel. (074) 811-77-11
fax. (074) 811-77-32
e-mail:

 
 
Konto bankowe
PBS w Strzelinie o/Stronie Śląskie
86 9588 0004 0000 1850 2000 0010
Bogdan Birówka

 

09.11.2012
powrót