I Fotorelacja z budowy kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa

Przedstawiamy Państwu pierwszą fotorelację z realizacji zadania "Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa". Zadanie  które zostało podzielone na trzy części tj:

I) Kolektor główny

II) Kanały boczne

III) Przyłącza

 

Całkowity koszt I części tego zadania wyniesie 6 111 020,28 zł. W dniu 21 kwietnia b.r. nasza gmina podpisała umowę o dofinansowanie I etapu zadania z Województwem Dolnośląskim na kwotę 5 181 037,12 zł. Dotację pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, natomiast pozostała część wartości I części tego zadania tj. 929 983,16 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Koszt realizacji II i III części tego zadania wyniesie 1 837 498,44 zł. Gmina Stronie Śląskie złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę w wysokości 460 000 zł oraz o dotację w wysokości 459 000 zł. Pozostałe (brakujące) środki na realizację tych części  (II i III) zadania pochodzą ze środków gminnych.