VIII Fotorelacja z budowy sali gimnastycznej ZSS

Fotorelacja z dnia 16.08.2017 r.