Akty prawne dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Od dnia 1 marca 2019 r. na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz.2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, dla ofert złożonych w ramach otwartego konkursu obowiązują następujące wzory ofert i sprawozdań:

PDFInstrukcja_oferta_14-03-19.pdf (312,79KB)

PDFOferta na realizację zadania publicznego.pdf (113,19KB)

DOCOferta realizacji zadania publicznego.doc (190,50KB)

PDFSprawozdanie z realizacji zadania publicznego.pdf (234,78KB)

DOCSprawozdanie z wykonania zadania publicznego.doc (151,50KB)

 

W przypadku ofert złożonych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obowiązują od 1 marca 2019 r. wzory ofert oraz sprawozdań wynikające z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) w sprawie uproszczonego wzory oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego:

RTFoferta 19a.RTF (101,35KB)

RTFsprawozdanie 19a.RTF (71,34KB)

 

 

UCHWAŁA NR XXVI/205/12 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Pobierz: PDFUchwała nr XXVI-205-12. z 28.12.12 r[1].pdf (325,87KB)

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument,iddok,4917,idmp,114,r,r

PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

https://bip.stronie.pl/613/118/program-2024.html