Ważne adresy i telefony

 
Wykaz innych stron interenetowych przydatnych dla organizacji pozarządowych: przydatne adresy dla NGO.pdf
 
 
Doradztwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych udzielają:
 

1) Regionalny Punkt Konsultacyjno - Doradczy dla organizacji pozarządowych (przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszłkowskiego Województwa Dolnośląskiego) ul. Ostrowskiego 7 (pok.401), 53-238 Wrocław, tel. 71 770 41 92, e-mail: , http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/doradztwo-dla-ngo/

Doradca może wesprzeć lokalne NGO w wielu aspektach ich działania, a w szczególności:

1)            w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, ofert, właściwej konstrukcji budżetu projektu, zarządzania projektem oraz doradzania w trakcie jego realizacji;

2)            doradzić w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i dotacji budżetu Województwa Dolnośląskiego;

3)            pomóc w zakresie prawidłowości opisywania dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowania;

4)            pomóc w przygotowaniu finansowych dokumentów sprawozdawczych,

5)            doradzić przy przygotowywaniu wniosków o płatność,  sprawozdań z realizacji zadań publicznych, projektów;

6)            doradzić na etapie zakładania i likwidowania organizacji, prowadzenia bieżącej działalności organizacji.

7)            poinformować o możliwościach korzystania ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych.

 

2)  Punkt Konsultacyjno – Doradczy im. Marianny Orańskiej dla organizacji pozarządowych powiatu kłodzkiego:

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Pl. Wolności 16, Bystrzyca Kłodzka, tel. 74 811 056 8,  email: www.flms.pl