Lista organizacji pozarządowych

 
Zgłoś organizację pozarządową do bazy danych organizacji pozarządowych działających w Gminie Stronie Śląskie 
DOCANKIETA ZG_OSZENIOWA.doc

KONTAKT: Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, pok. 14, pon - pt 7.30-15.30, tel. 74 811 77 22, e-mail: