Lista organizacji pozarządowych

 
Zgłoś organizację pozarządową do bazy danych organizacji pozarządowych działających w Gminie Stronie Śląskie 
DOCFormularz identyfikacyjny organizacji pozarządowej GMINA STRONIE ŚLĄSKIE_2021.doc (202,50KB) 
 

KONTAKT: 

Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, pok. 3, pon - pt 10.30-15.30, tel. 74 811 77 22, e-mail: