Dofinansowanie na wymianę pieca

OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE!

Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w pierwszej turze naborów wniosków dofinansowaniem zastało objęte zakup i montaż nowoczesnych 14 kotłowni. Zlikwidowano 15 starych źródeł ciepła (11 węglowych i 4 na biomasę). Wartość zadania wyniosła 205245,09 złotych, przy dofinansowaniu w formie dotacji 25% przez WFOŚiGW i 25% przez Gminę Stronie Śląskie, łączna kwota wypłaconych dotacji wyniosła 99390,21 złotych.

W chwili obecnej Gmina Stronie Śląskie kontynuuje program, jedynie z własnych środków budżetowych, aż do czasu ich wyczerpania.

Od 31.07.2017 r. do 31.12.2019 r. w Urzędzie Miejskim przyjmowane są wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie.

PDFOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW.pdf
PDFUchwała nr XXXIX-256-17 z dnia 29.06.2017 r..pdf


DOCXwzór wniosku.docx
DOCXpełnomocnictwo.docx
DOCXZgoda współwłaściciela nieruchomości.docx

 

28.07.2017
powrót