Uwaga! Kolejne zmiany w harmonogramie pracy aptek w porze nocnej

Informujemy, że dnia 26 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego została opublikowana Uchwała Nr VII/40/2017 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/2016 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2017 (Dz. Urz.Woj. Doln. 2017.2942).

Powyższa uchwała zmieniająca wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przywołana uchwała została podjęta w związku ze zmianami dotyczącymi funkcjonowania aptek na terenie powiatu kłodzkiego i znajduje się na stronie internetowej www.bip.powiat.klodzko.pl oraz na stronie www.powiat.klodzko.pl (zdrowie apteki).

 

67169_co-z-nocnymi-dyzurami-aptek-w-jarocinie-to_1.jpeg

12.07.2017
powrót