Czarna Góra S.A.

Czarna Góra SA.jpeg

   Koncepcja budowy ośrodka narciarskiego zrodziła się jeszcze w latach 80. XX wieku i była pozostałością idei utworzenia drugiego po Zakopanym centrum sportów zimowych w Masywie Śnieżnika na terenach obecnych gmin Stronie Śląskie i Bystrzyca Kłodzka. Prace koncepcyjne dotyczące inwestycji rozpoczęto w maju 1995 roku, po akceptacji przez Gminę Stronie Śląskie pomysłu stworzenia ośrodka narciarskiego. W efekcie poczynionych starań, 8 grudnia 1995 roku powstała spółka akcyjna „Czarna Góra” z siedzibą w Stroniu Śląskim. Do realizacji tego potężnego zimowo-turystycznego przedsięwzięcia została powołana gmina Stronie Śląskie oraz czterech prywatnych udziałowców z Wrocławia. W czerwcu 1996 roku ruszyły prace związane z budową ośrodka narciarskiego.
    Pierwszy wyciąg ruszył już w grudniu 1996 roku. Również w 1996 roku nastąpiło poszerzenie akcjonariatu spółki, a kapitał wnieśli: Towarzystwo Inwestycyjne DOLMEL Sp. z o. o. oraz Bank Cukrownictwa „Cukrobank” S.A. Otwarcie Ośrodka narciarskiego nastąpiło przed sezonem zimowym 1997/1998. W roku 1997 wybudowano łącznie 5 wyciągów narciarskich talerzykowych, przygotowywano się do budowy nartostrad. Dnia 21.08.1998 do ruchu pasażerskiego został dopuszczony wyciąg krzesełkowy dwuosobowy typu TS-2. Była to jedna z najdroższych inwestycji podczas budowy ośrodka, ale także warunek w aspirowaniu do grona liczących się ośrodków narciarskich w Polsce. Utwardzony parking, posiada kanalizację odwadniającą podziemną oraz odwodnienie powierzchniowe. Na terenie ośrodka powstało również lądowisko dla helikoptera.
    W roku 2000 na szczycie Czarnej Góry wybudowano drewnianą 14-metrową wieżę stanowiącą doskonały punkt widokowy, a jednocześnie pełniącą rolę obserwatorium przeciwpożarowego dla leśników. Wybudowano również system sztucznego naśnieżania. Ponadto wytyczono w 2001 roku 5 tras spacerowych. Wraz z początkiem roku 2003 DOLMEL wraz ze swoimi aktywami został przejęty przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która w tym okresie stała się głównym akcjonariuszem firmy Czarna Góra SA. Agencja, po przeprowadzeniu analiz poprzednio działającej spółki zajęła się planami dalszego rozwoju ośrodka.
     W roku 2005 Czarna Góra otrzymała prestiżową nagrodę – Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii „najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, organizator masowych imprez rekreacyjnych lub przedsięwzięcia turystycznego”. W 2006 roku Czarna Góra Sienna jako miejscowość turystyczna otrzymała nagrodę gospodarczą Dolnośląski Gryf w kategorii „najbardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa o zatrudnieniu do 50 osób”.
    We wrześniu 2008 roku Czarna Góra SA. w wyniku wcześniejszego przeprowadzenia przetargu, po przebiciu oferty Polskich Kolei Linowych zmieniła głównego udziałowca. Ostateczną umowę podpisano z firmą AS-BAU, deweloperem z Wrocławia. Już w pierwszych miesiącach po zmianie właściciela zaczęto wprowadzać zmiany i modernizować ośrodek.
    Obecnie Ośrodek Narciarski „Czarna Góra” S.A. jest jednym z najlepszych ośrodków narciarskich w Polsce, modernizacja i ogromne nakłady inwestycyjne poprawiają zarówno wizerunek spółki jak i podnoszą prestiż gminy Stronie Śląskie. Rozwój ośrodka daje szansę ludności miejscowej do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych i gastronomicznych. Powstały liczne gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty oraz hotele. Dynamicznie rozwijający się ośrodek obecnie jest zaliczany do większych pracodawców w gminie Stronie Śląskie.

PDFUchwała nr XXXVI-241-17 z dnia 15.05.2017 r..pdf (194,70KB)