Ochotnicza Straż Pożarna w Stroniu Śląskim

OSP Stronie Śląskie.jpeg

    Ochotnicza Straż Pożarna w Stroniu Śląskim założona została w 1945 roku. Pierwszymi założycielami jednostki byli mieszkańcy naszej gminy, którzy przyjechali na ziemie odzyskane:
1. Henryk Jałowiecki,
2. Piotr Prałat,
3. Kazimierz Jałowiecki,
4. Jan Gryciuk,
5. Dominik Jałowiecki.
     Dysponowali oni w tym okresie czasu ręczną pompą wodną, jednym kompletem węży, toporkami, bosakami i łopatami. Posiadali wówczas poniemieckie ubrania (mundury). Z roku na rok jednostka rozwijała się i pozyskiwała nowych druhów, ich liczba w roku 1947 wynosiła już 11 członków. W tym samym roku jednostka pod wodzą Komendanta Henryka Jałowieckiego otrzymała pierwszy sztandar. W kolejnych latach jednostka otrzymała samochód strażacki – STAR 21, a w następnym okresie samochód marki DODGE. Po 25 latach działalności społeczeństwo ufundowało drugi sztandar z uwagi na zniszczenie.
    W latach 70-tych stan liczbowy jednostki wzrósł do 30 druhów i znacznie poprawiło się wyposażenie jakim były samochody: STAR 266 oraz samochód marki ŻUK . Dysponowano  również dwiema pompami PO-3 i PO-5 . W latach 80-tych nastąpiła modernizacja budynku remizy przy ul. Szkolnej 3 w Stroniu Śląskim, która na dzień dzisiejszy nadal nie spełnia oczekiwań OSP w Stroniu Śląskim  (zły stan techniczny budynku, potrzeby garażowe).
     Obecnie OSP jest w posiadaniu zintegrowanego systemu alarmowania. Od dnia 9 stycznia 2003 roku jednostka została wcielona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG). OSP w Stroniu Śląskim zrzesza w swoich szeregach 64 członków. Dysponuje nowoczesnym samochodem marki STAR–MAN, samochodem marki – FORD oraz podnośnikiem hydraulicznym STAR 200. Na samochodach tych zamontowany jest sprzęt do ratownictwa gaśniczego, technicznego, drogowego oraz powodziowego. W skład wyposażenia jednostki wchodzą także:
    Od ponad 30 lat prezesem jednostki jest dh Wiesław Woś. Wciąż daje się poznać jako aktywny i zaangażowany działacz na rzecz OSP w Stroniu Śląskim.
   Ochotnicza Straż Pożarna w Stroniu Śląskim nawiązała także współpracę międzynarodową z jednostkami ochotniczej straży pożarnej we Francji (La Machine) i w Czechach (SDH Stare Mesto). Współpraca z tymi jednostkami układa się bardzo dobrze do dnia dzisiejszego.
W latach 1945 -2013 na wieczną służbę odeszło z jednostki 69 druhów ochotników. W 2010 roku postawiony został pomnik ku czci ich pamięci „Cześć ich pamięci” .
    Zarząd OSP w Stroniu Śląskim 28 marca 2012 roku podjął decyzję o wymianie sztandaru. Powodem było zużycie materiału oraz zmiana symboli związku OSP oraz herbu Gminy Stronie Śląskie. Wręczenie nowego sztandaru nastąpiło 4 maja 2013 roku przy remizie OSP w Stroniu Śląskim.
Obecnie jednostka liczy 64 członków (dane za rok 2016) w tym:
1. Honorowych - 6,
2. Czynnych - 36,   
3. Wspierających - 6,
4. KDP - 3,
5. MDP - 13.
     W  roku 2015 Ochotnicza Straż Pożarna w Stroniu Śląskim obchodziła jubileusz 70–lecia  powstania i  swojej działalności.
     Jednostka OSP w Stroniu Śląskim prężnie działa na terenie Gminy Stronie Śląskie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Członkowie jednostki wspierają działania i wszelkie inicjatywy lokalne związane z przeprowadzeniem i organizacją imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym czy kulturalnym. Strażacy ochotnicy aktywnie uczestniczą w uroczystościach o charakterze gminnym i religijnym. Reprezentują Gminę Stronie Śląskie na uroczystościach powiatowych  np. z okazji Dnia Strażaka czy Opłatka Noworocznego. Członkowie jednostki OSP w Stroniu Śląskim biorą czynny udział w organizowanych zawodach sportowo – pożarniczych (międzygminnych i powiatowych). Zawsze służą pomocą naszym mieszkańcom  oraz gościom i turystom odwiedzającym Gminę Stronie Śląskie.

PDFUchwała nr XXXVI-239-17 z dnia 15.05.2017 r..pdf (199,76KB)