Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławowie

OSP Bolesławów.jpeg

    Pierwsze dokumenty świadczące o powstaniu OSP w Bolesławowie datuje się na 9 czerwca 1947 roku. Wtedy to powołano pierwszy zarząd, w skład którego wchodzili:
1. Jan Kasper – Prezes,
2. Edward Stojecki - Komendant,
3. Arkadiusz Czereucho – Wiceprezes,
4. Edmund Odlewański – Sekretarz,
5. Józef Czereucho – Skarbnik.
     Dnia 22 czerwca 1947 roku dokonano przekazania od Komendy Rejonowej w Stroniu Śląskim pierwszego sprzętu pożarniczego, dokument przekazania w obecności Sołtysa Gromady Bolesławów Pana Józefa Czereuchy podpisał komendant Edward Stojecki.
Pierwsza remiza strażacka znajdowała się na placu przed kościołem. Remiza ta z braku dozoru uległa zniszczeniu. Następnym miejscem, w którym znajdowała się remiza było podwórko szkolne (dawne komórki nauczycieli). W 1951 roku remizę przeniesiono do obecnej siedziby. Wcześniej znajdował się tam niemiecki warsztat napraw wszelakich, którego właścicielem był niejaki Wandzicki. Strażacy mieli również swoja świetlicę, w której odbywały się wszystkie imprezy gromadzkie. Świetlica znajdowała się w Bolesławowie pod nr 3. Strażacy brali aktywny udział w gminnych i międzygminnych zawodach strażackich. Zawsze zajmowali czołowe miejsca.
Należy podkreślić, że ochotnicy przemieszczali się pięknym czerwonym wozem konnym wykonanym z mosiądzu i stali na żelaznych kołach. Wozem tym mogło jechać czterech strażaków. Następnym wozem konnym był wóz na gumowych kołach, w pięknym czerwonym kolorze, bez pompy sikawkowej. Przystosowany był do wożenia pompy, węży i sekcji strażackiej.
W 1972 roku Bystrzycka Straż przekazała pierwszy samochód – był to typowy Żuk bojowy bez wyposażenia. Następnie OSP w Bolesławowie otrzymała od Komendy  Powiatowej PSP  w Kłodzku używany wóz bojowy. Strażacy najczęściej wyjeżdżali do pożarów lasów ale także do wypalania łąk. Strażacy pomagali również podczas powodzi w 1959 roku, gdzie wyprowadzali z domostw mieszkańców i inwentarz żywy. Pomagali w usuwaniu skutków powodzi w lipcu  1997 roku, dniami i nocami byli wśród mieszkańców, pomagając i broniąc ich przed szalejącą wodą. Wszyscy pamiętają dyżury nocne strażaków ochotników przy zakręcie w Nowej Morawie i przy przystanku w Bolesławowie.
    W maju 1996 roku jednostka OSP w Bolesławowie otrzymała przyczepę wraz z wyposażeniem. 9 października 1999 roku odbyło się uroczyste nadanie sztandaru z okazji 50-lecia powstania OSP w Bolesławowie, w tym także przekazanie kluczyków wraz z dokumentacją do samochodu bojowego marki Żuk.
    Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławowie odebrała w roku 2008 na swój jubileusz 60-lecia działalności nowy ford Transit, zakupiony dzięki środkom: PZU WFOŚiGW we Wrocławiu oraz Gminy Stronie Śląskie.
Jednostka znajduje się w selektywnym systemie powiadamiania. Obecnie Prezesem OSP w Bolesławowie jest druhna  Joanna Jasionowska.
Aktualnie jednostka liczy 44 członków (dane z 2016 roku) , w tym:
1. Honorowych - 2,
2. Czynnych - 20,   
3. Wspierających - 8,
4. KDP - 6,
5. MDP - 8.
    Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławowie  w bieżącym roku obchodzi swoje 70 – lecie  istnienia.
    Jednostka OSP w Bolesławowie aktywnie działa na terenie Gminy Stronie Śląskie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zwłaszcza w rejonie wsi Bolesławów, Nowa i Stara Morawa czy Kamienica i Kletno. Członkowie jednostki wspierają działania i wszelkie inicjatywy lokalne związane z przeprowadzeniem i organizacją imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym czy kulturalnym. Strażacy ochotnicy aktywnie uczestniczą w uroczystościach o charakterze gminnym i religijnym. Reprezentują Gminę Stronie Śląskie na uroczystościach powiatowych np. z okazji Dnia Strażaka czy Opłatka Noworocznego. Członkowie jednostki OSP w Bolesławowie biorą aktywny udział w organizowanych zawodach sportowo – pożarniczych (międzygminnych i powiatowych). Zawsze służą pomocą naszym mieszkańcom oraz gościom i turystom odwiedzającym Gminę Stronie Śląskie. Na uznanie zasługuje fakt  dużego  zaangażowania druhów w utworzenie kafejki internetowej w Bolesławowie. Projekt „Strażacy nie tylko od pożaru”  powstał dzięki ludziom, którzy chcieli coś zmienić w swoim życiu i w miejscowości. Strażacy z OSP w Bolesławowie zdobyli 20 tys. PLN dotacji z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i otworzyli  kafejkę internetową, która dzięki przychylności właścicieli obiektu funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

PDFUchwała nr XXXVI-238-17 z dnia 15.05.2017 r..pdf (199,10KB)