Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Gierałtowie

OSP Stary Gierałtów.jpeg

    Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Gierałtowie powstała w 1945 roku. Tworzyli ją nowo przybyli mieszkańcy Starego Gierałtowa. Pierwszym udokumentowanym i zachowanych w archiwum Ochotniczej Straży Pożarnej jest protokół nr 1/58 z dnia 29 marca 1958 r., który to zawiera skład ówczesnego  zarządu:
Prezes - Franciszek Augustyniak,
Naczelnik - Jan Birówka,
Sekretarz - Marian Huczek,
Skarbnik  - Franciszek Haber,
Gospodarz  - Władysław Wróbel.
     Sprzęt jakim dysponowała wówczas Ochotnicza Straż Pożarna to: mała pompa m 200, wąż ssawny, węże 52, węże 75, prądownica, podpinki, hełmy, toporki (wykorzystywano umundurowanie pozostawione po osadnikach niemieckich).
W związku z niemożliwością  realizowania działań statutowych Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Gierałtowie w latach siedemdziesiątych XX wieku zawiesiła swoją działalność.
     Reaktywacja działalności tutejszej jednostki nastąpiła z dniem 16 czerwca 1981 r., gdzie Prezesem został dh Zygmunt Kołaczyk, a jednostka liczyła 30 członków. W tym okresie do dyspozycji jednostki znajdował się wóz konny z zaczepem do holowania przez ciągnik. Natomiast remizę stanowił obiekt poniemiecki o powierzchni 30 m ² (budynek murowany kryty blachą) wraz z wierzą drewnianą do suszenia węży pożarniczych.
     Na początku lat dziewięćdziesiątych Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Gierałtowie otrzymała samochód pożarniczy marki ŻUK. Należy również nadmienić iż zwiększyła się liczba czynnie uczestniczących członków tutejszej jednostki. W 1991 roku powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 1999 roku powstaje Żeńska Drużyna Pożarnicza.
W tym czasie jednostka była doposażona w sprzęt pożarniczy m.in. samochód marki UAZ-a, STAR 266. W 2006 roku jednostka otrzymała nowy samochód pożarniczy marki Ford Transit wraz z wyposażeniem.
W trakcie Zebrania Sprawozdawczego w 2009 r. zapadła decyzja o budowie nowej remizy – Ośrodka – Szkolno Prewencyjnego Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gierałtowie. W tym samym roku rozpoczęto budowę.
Dzięki wydatnej pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Stronie Śląskie oraz licznym darczyńcom wybudowano nowy obiekt. Wiele  prac budowlanych przy powstającej nowej remizie było wykonywanych w czynie społecznym przez strażaków ochotników.
Otwarcie nowego obiektu Ośrodka Szkoleniowo – Prewencyjnego – Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gierałtowie nastąpiło w maju 2015 r.
     Jednostka znajduje się w selektywnym systemie powiadamiania oraz od dnia 19 października 2015 roku  w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym (KSRG). Obecnie Prezesem OSP w Starym Gierałtowie jest druh Jarosław Kołaczyk.
Aktualnie jednostka liczy 61 członków (dane z 2016 roku), w tym:
1. Honorowych - 4,
2. Czynnych - 23,  
3. Wspierających - 11,
4. KDP - 10,
5. MDP - 13.
    Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Gierałtowie w maju 2015 roku obchodziła swoje 70 – lecie  istnienia.
    Jednostka OSP w Starym Gierałtowie prężnie działa na terenie Gminy Stronie Śląskie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Członkowie jednostki wspierają działania i wszelkie inicjatywy lokalne związane z przeprowadzeniem i organizacją imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym czy kulturalnym. Strażacy ochotnicy aktywnie uczestniczą w uroczystościach o charakterze gminnym i religijnym. Reprezentują Gminę Stronie Śląskie na uroczystościach powiatowych np. z okazji Dnia Strażaka czy Opłatka Noworocznego. Członkowie jednostki OSP w Starym Gierałtowie biorą aktywny udział w organizowanych zawodach sportowo – pożarniczych (międzygminnych i powiatowych). Zawsze służą pomocą naszym mieszkańcom oraz gościom i turystom odwiedzającym gminę Stronie Śląskie. Na uznanie zasługuje fakt dużego  zaangażowania strażaków w prace społeczne, zwłaszcza przy budowie nowej remizy jak również przy pracach porządkowo – gospodarczych na terenie Sołectwa Stary Gierałtów. Jednostka OSP w Starym Gierałtowie nawiązała także współpracę partnerską z jednostką ochotniczej straży pożarnej w Republice Czeskiej (SDH  Uhelna) i utrzymuje kontakty do dnia dzisiejszego.

PDFUchwała nr XXXVI-237-17 z dnia 15.05.2017 r..pdf (198,60KB)