Rozmowy kwalifikacyjne do ochotniczej służby wojskowej

Logo_MON.png
Szanowni Państwo,

Obecnie prowadzony jest nabór ochotników na III turnus służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w 2017 r. Szkolenie rozpocznie się już 5 września i potrwa do 22 grudnia 2017 r. W lipcu br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku komisja rekrutacyjna przeprowadzi pierwsze rozmowy kwalifikacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym do służby przygotowawczej.

Jeżeli nie odbywałeś wcześniej służby wojskowej, masz co najmniej 18 lat, przynajmniej wykształcenie gimnazjalne, obywatelstwo polskie, nie byłeś karany i posiadasz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie czekaj do sierpnia już dziś weź ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz umiejętności (np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończonych kursach, legitymacje członkowskie, itp.) i zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, ul. Walecznych 61, tel. 261-647-430.

Aby zostać ochotnikiem należy złożyć w WKU wniosek o powołanie do służby przygotowawczej, na podstawie którego komisja rekrutacyjna przeprowadzi analizę złożonych dokumentów, a następnie rozmowy kwalifikacyjne. W kolejnym etapie Ci ochotnicy którzy otrzymają rekomendację Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku zostaną skierowani do Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kłodzku, w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej, a w przypadku kobiet wydane zostaną skierowania do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu w celu wydania orzeczenia o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Pamiętaj, im wcześniej się do nas zgłosisz i przejdziesz pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego tym szybciej otrzymasz kartę powołania i będziesz pewny tego, że 5 września br. jednostka wojskowa bądź ośrodek szkolenia będą na Ciebie czekać! Przeczytałeś powyższe akapity i nie jesteś jeszcze przekonany?

Szeregowy elew przez okres szkolenia otrzymuje od wojska uposażenie przysługujące żołnierzom, pełniącym służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych wysokości 960 zł. Dodatkowo po zakończonej służbie przygotowawczej otrzyma odprawę pieniężną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2000 zł. Podczas tej służby przysługują również inne uprawnienia takie jak bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę medyczną i stomatologiczną, zniżkę na bilety kolejowe i autobusowe 78%, ochronę stosunku pracy. Także okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Pamiętaj! Służba przygotowawcza może być początkiem Twojej kariery w Siłach Zbrojnych RP.

Po tym przeszkoleniu możesz pełnić służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, ubiegać się o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej (w WOT), bądź starać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej (szeregowy zawodowy otrzymuje uposażenie w wysokości 3200 zł brutto plus dodatkowe bonifikaty wynikające z pełnienia zawodowej służby wojskowej). Nie pozostawaj bierny i już dziś zadbaj o swoją przyszłość. Pamiętaj - ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO brzmi dumnie!

 Na wnioski czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, osoba do kontaktu: Klaudia JAGODZIŃSKA tel. 261 647 430

 

OD 01 stycznia 2017 r.

NOWA LOKALIZACJA WKU

KŁODZKO Ul. WALECZNYCH 61

-------------------------------------------------------------

Pozdrawiamy

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku

ul. Walecznych 61

57-300 Kłodzko

Tel.  261 647 400

Fax. 261 647 435

 W sprawach rekrutacji i naboru: 261 647 430

19.06.2017
powrót