Konkurs - Park Morawka

Gmina Stronie Śl. ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Morawka  wraz z terenem przyległym  w Stroniu Śląskim.

Rozwiązania zaproponowane w koncepcji winny ukazywać optymalne rozwiązania funkcjonalno użytkowe obszaru Parku Morawka, jak również niezagospodarowanego terenu przyległego do parku po zachodniej stronie rzeki Morawki. Teren istniejącego parku powinien być skomunikowany ciągiem pieszym z terenem po drugiej stronie rzeki.

Regulamin wraz z załącznikami można pobrać ze strony: bip.stronie.dolnyslask.pl/index,idmp,178,r,r

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 22 czerwca 2017 r. godzina: 15:00

Termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie - do dnia 01.09.2017 r. do godziny 15:00.

IMG_20170613_075814.jpeg

19.06.2017
powrót