Dolnośląski Festiwal Architektury - 3 nagroda dla CETiKu

Za pokazanie, że likwidacja połączenia kolejowego do miejscowości górskiej nie musi być początkiem jej końca, ale szansą na nowe otwarcie. Za przekształcenie małej, lekkiej stacji kolejowej z końca XIX w. w nowoczesne centrum spotkań społeczności lokalnej, wyposażone w salę widowiskową, ale gotowe znów przyjmować podróżnych, jeśli kolej zechce kiedyś wznowić połączenia.

Wnętrze CETiKu