Przeprowadzenie z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Przeprowadzenie z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

W związku z opracowaniem przez Komisję Statutową Rady Miejskiej Stronia Śląskiego projektów uchwał w sprawie statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, Burmistrz Stronia Śląskiego podjął w dniu 7 lutego 2017 r. zarządzenie Nr 462/17 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i wniosków mieszkańców na temat projektów uchwał w sprawie statutów sołectw położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w okresie od 1 marca 2017 r. do 17 marca 2017 r. w granicach administracyjnych poszczególnych sołectw i będą przeprowadzone w następującej formie:

1) przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektów uchwał w sprawie statutów poszczególnych Sołectw – opinie i wnioski należy składać do Sołtysów poszczególnych Sołectw oraz do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – pokój nr 15;

2) zwołania zebrań wiejskich poszczególnych sołectw;

3) elektronicznej, poprzez wysłanie opinii lub wniosku e-mailem na adres: konsultacje@stronie.pl

Harmonogram zebrań wiejskich poświęconych przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie statutów sołectw:

tabela.jpeg

Wyniki konsultacji: PDFogłoszenie wyników konsultacji - statuty.pdf (787,81KB)