Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród turystów w 2016 r.

Na początku lipca 2016 r. do 150 obiektów noclegowych i gastronomicznych działających na terenie Gminy Stronie Śląskie dostarczono 2000 ankiet dla turystów. Do końca listopada 2016 r., 32 obiekty przekazały nam 444 wypełnione ankiety.

Ankieta zawierała 23 pytania. Celem było „usłyszenie głosu turystów”, ustalenie, jaki ruch turystyczny dominuje, skąd przyjeżdżają turyści, jak spędzają czas, jakie są ich oczekiwania, uwagi, itp.

Było to pierwsze badanie ankietowe przeprowadzone przez samorząd wśród turystów i przeprowadzone zostało w odpowiedzi na głosy, jakie pojawiały się w ciągu ostatnich kilku lat przy różnych okazjach, że warto takie badanie zrealizować.

Wyniki badania mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji związanych z rozwojem turystyki w gminie.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom obiektów, które wzięły udział w badaniu.

 

Ankieta dla gości: PDFANKIETA DLA GOSCI.pdf

Wyniki badania: PDFPREZENTACJA WYNIKÓW.pdf

Analiza wyników: PDFANALIZA WYNIKOW.pdf

03.02.2017
powrót