VII Fotorelacja z budowy sali gimnastycznej w ZSS

Fotorelacja z dnia 30.01.2017 r.