Bezpieczny i Aktywny Senior

     Wojewoda Dolnośląski, zgodnie z prośbą Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, włączył się w realizację kampanii pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior" na terenie województwa dolnośląskiego.

     Celem głównym kampanii jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Założeniem kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior" jest uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz aktywizacji osób starszych, a co za tym idzie ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

     Drugim z filarów kampanii jest szeroko rozumiana aktywność społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Celem kampanii w tym obszarze jest podniesienie świadomości społecznej, w szczególności świadomości seniorów na temat znaczenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

"Bezpieczny i Aktywny Senior" - informator

"Bezpieczny i Aktywny Senior" - ulotka

 

13.01.2017
powrót