Bezpłatne porady prawne dla Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w 2017 r.

Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Stronie Śląskie.

   W 2017 roku nadal będzie realizowane zadanie w zakresie prowadzenia nieodpłatnych punktów porad prawnych, które świadczone będą w 6 punktach rozmieszczonych w powiecie kłodzkim.

Poniżej przedstawiamy grafik funkcjonowania nieodpłatnego punktu porad prawnych w Stroniu Śląskim, który obowiązuje w 2017 roku.

Lokalizacja punktu


Poniedziałek
8.00 - 12.00

 


Wtorek
8.00 - 12.00

 


Środa
8.00 - 12.00

 


Czwartek
8.00 - 12.00

 


Piątek
8.00 - 12.00

 

Stronie Śląskie
ul. Zielona 5
  tel. kom.  
  533 379 675

Radca Prawny - Krzysztof Szot

Adwokat - Bartłomiej Śrutwa / Adwokat - Dorota Marcinkowska-Hotała *

Radca Prawny
- Krzysztof Szot

Adwokat - Bartłomiej Śrutwa

Radca Prawny - Krzysztof Szot / Adwokat - Bartłomiej
Śrutwa *

*dyżury pełnione naprzemiennie co drugi tydzień wg ustalonego harmonogramu na dany miesiąc.

03.01.2017
powrót