"Wieża Trzech Kultur. Wykonanie dokumentacji odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku” 2012 - 2013 r.

Efektem projektu jest kompletna dokumentacja budowlana nowej wieży widokowej na Śnieżniku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W ramach projektu wykonana też została makieta wieży, prezentowana w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (I piętro). 

 

ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA ŚNIEŻNIKU (1425 M N.P.M.)

W latach 1895–1899, z inicjatywy Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego zbudowana została na Śnieżniku wieża widokowa, która przez następne dziesięciolecia była jednym z symboli ziemi kłodzkiej. Wieża im. cesarza Wilhelma I (niem. Kaiser – Wilhelmturm) wzniesiona została w stylu romantycznego neogotyku, składała się z dwóch przylegających do siebie wież i schronu turystycznego. Z powodu złego stanu technicznego, w 1973 r. wieża została zniszczona.

Wieżę, którą wzniesiono na Śnieżniku w XIX w.  zaprojektował wrocławski architekt i krytyk sztuki Felix Henry. We Wrocławiu, przy Parku Południowym do dziś podziwiać można Willę Schoellerów (najbardziej wpływowa rodzina wrocławska XIX/XX w.) – obecnie luksusowy hotel – projektu tego samego architekta.

 

http://ksp.republika.pl/wiezasn.jpgMając na uwadze znaczenie, jakie odegrała wieża w rozwoju ruchu turystycznego w naszym regionie, Gmina Stronie Śląskie wraz ze Związkiem Gmin Śnieżnickich podjęła działania służące budowie nowej wieży, dzięki której wzrośnie popularność wycieczek na Śnieżnik, a odwiedzający go turyści będą mogli podziwiać jeszcze wspanialsze widoki gór.

W 2012 r. Związek Gmin Śnieżnickich (zrzeszający gminy: Bystrzyca Kłodzka, Stronie Śląskie i Międzylesie) rozpoczął realizację projektu, pt. „Wieża Trzech Kultur. Wykonanie dokumentacji odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku”. Projekt dofinansowany był z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita  Polska 2007-2013. Z ramienia Gminy Stronie Śląskie, projekt realizował Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. Realizacja projektu zakończyła się w maju 2013 roku.

W ramach realizacji projektu wybrana została koncepcja architektoniczna wieżywykonano dokumentację budowlaną, a w 2014 r. otrzymano pozytywną opinię dla inwestycji wydaną przez Dyrekcję Regionalną Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

Wieża będzie wykonana w konstrukcji stalowej, posadowionej na żelbetowych fundamentach. Najwyższy element wieży  będzie miał wysokość: 34,16 m, a platforma widokowa będzie umieszczona na wysokości 29,96 m. Obudowa konstrukcji – do zwężenia, będzie obłożona kamieniem (z wykorzystaniem kamieni ze starej wieży). Taras widokowy oraz prosta część wieży będzie szklona taflami ze szkła laminowanego.

Trwają starania o pozyskanie funduszy na budowę wieży. Szacowany koszt inwestycji: 12 mln zł.

                         

Zobacz projekt: