Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.  oraz nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej. Więcej o konkursie na BIP-ie: kliknij tutaj.

14.12.2016
powrót