VI Fotorelacja z budowy sali gimnastycznej w ZSS

Fotorelacja z 30 listopada b. r.