Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3, 8/3, 120/2, 9/1, 118, 117/2, 13/11 w miejscowości Sienna.

logotyp-leszek.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu ułatwienie dostępu do obiektów usług, turystyki zlokalizowanych we wsi Sienna, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3, 8/3, 120/2, 9/1, 118, 117/2, 13/11 w miejscowości Sienna. Przebudowa drogi o dł. 620 m. Zmiana nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego.

 

Gmina Stronie Śląskie prowadzi przebudowę ul. Stromej w Stroniu wsi. Wykonawcą robót jest firma Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. Wrocław. Całkowita wartość projektu wynosi 298 771,26 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 226 808 zł. Zakończenie robót przewiduje się do 31.10.2016 r

25.11.2016
powrót