Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie.

logotyp-leszek.jpeg
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu ułatwienie dostępu do obiektów usług, turystyki i sportu zlokalizowanych we wsi Bolesławów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175
w miejscowości Bolesławów. Przebudowa drogi o dł. 308 m.
Zmiana nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego.

 

Gmina Stronie Śląskie prowadzi przebudowę drogi nr 170 we wsi Bolesławów. Wykonawcą robót jest firma Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. Wrocław. Całkowita wartość projektu wynosi 330 009,15 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 220124 zł. Zakończenie robót przewiduje się do 31.10.2016 r.

25.11.2016
powrót