Punkty dostępu do Internetu

Na terenie Gminy Stronie Śląskie funkcjonuje 5 pracowni informatycznych:

 1. Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 57 - 
  1 pracownia informatyczna - 16 stanowisk
 2. Zespół Szkół Samorządowych - gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, ul. Kościelna 12 - 2 pracownie informatyczne - po 10 stanowisk, 4 stanowiska w bibliotece szkolnej +2  pracownie informatyczne - po 17 stanowisk (szkoła ponadgimnazjalna)
 3. Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe - Stary Gierałtów 7 -1 pracownia informatyczna - 5 stanowisk
 4. Biblioteka Miejska w Stroniu Śląskim - 2 stanowiska
 5. Świetlica w Bolesławowie - 2 stanowiska

 

oraz 8 infokiosków z dostępem do stron o tematyce turystycznej:

 1. Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55
  - 2 infokioski: jeden na ścianie budynku, drugi wewnątrz
 2. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, ul. Kościuszki 18
 3. Straż Miejska, ul. Mickiewicza 2 - na ścianie budynku
 4. Jaskinia Niedźwiedzia, Kletno 8 - w pawilonie wejściowym
 5. Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Kościuszki 20a - w budynku
 6. Restauracja "Puchaczówka", Sienna 5c
 7. Stacja narciarska "Kamienica", Kamienica 1a
10.10.2012
powrót