V Fotorelacja z budowy sali gimnastycznej w ZSS

Fotorelacja z 7 listopada b.r.