VIII Fotorelacja z remontu Urzędu Miejskiego wraz z otoczeniem

Fotorelacja z dnia 7 listopada