VI Fotorelacja z remontu Urzędu Miejskiego wraz z otoczeniem

Zdjęcia z 30.09.2016 r. Układanie krawężników granitowych na placu przed Urzędem Miejskim. Montaż gzymsów na elewacji budynku.