IV Fotorelacja z remontu Stadionu Sportowego w Stroniu Śląskim

Przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego.