III Fotorelacja z budowy sali gimnastycznej ZSS

Podkłady betonowe pod stopy fundamentowe.