Projekty do Budżetu Obywatelskiego 2017

 1. Projekty zlokalizowane na terenie miasta Stronie Śląskie:
  Lp. Tytuł projektu Dane pomysłodawcy Szacunkowy koszt w PLN Data wpływu
  1. Mini Park Linowy - bezpieczny plac zabaw Paweł Gancarz 19 999,99 zł 23.06.2016
  2. Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym. 4000 x 5240 Anna Kluza 19 680,00 zł 27.07.2016
  3. Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport - zakup infrastruktury sportowej Wojciech Hatalski 19 050,00 zł 28.07.2016

 2. Projekty zlokalizowane na terenie wiejskim Gminy Stronie Śląskie:
  Lp. Tytuł projektu Dane pomysłodawcy Szacunkowy koszt w PLN Data wpływu
  1. Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie             Krzysztof Soboń 20 000,00 zł 22.07.2016
  2. "Zabujana wieś" Marzena Stołypko 20 000,00 zł 29.07.2016