Obwieszczenie Burmistrza Stronia Śląskiego - wyznaczenie miejsca do głosowania

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Stronia Śląskiego dotyczące wyznaczenia miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli pobrać i złożyć wypełnione karty do głosowania obowiązujące w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2017, wyznaczył Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr 15) jako miejsce , w którym mieszkańcy będą mogli pobrać i złożyć wypełnione karty do głosowania obowiązujące w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. W/w czynności będzie można dokonać w terminie od dnia 12 września 2016 r. do 7 października 2016 r. w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz