Spotkanie informacyjne o dotacjach unijnych na rozwój firmy

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami"
Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości pozyskania dotacji na rozwój firmy m.in. poprzez:
- wdrażanie innowacyjn...ych rozwiązań w firmach (nabór wniosków listopad 2016r. – styczeń 2017r. – omówi przedstawiciel Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej),
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych (nabór wniosków – styczeń 2017r. – omówi przedstawiciel Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej),
- inwestycje w przedsiębiorstwach działających w sferze usług społecznych (np. placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku), (nabór wniosków – listopad 2016r. omówi przedstawiciel PIFE Wałbrzych),
- godzenie życia prywatnego i zawodowego - aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (nabór wniosków – styczeń 2017r. omówi przedstawiciel PIFE Wałbrzych)
- rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach programu LEADER – (omówi przedstawiciel PIFE Wałbrzych)
Przedstawiona zostanie również oferta skorzystania przez przedsiębiorców z pożyczek korzystniejszych niż bankowych na wydatki bieżące i cele produkcyjne – inicjatywa postJEREMIE – omówi przedstawiciel Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Dofinansowanie przez ZUS działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek – omówi przedstawiciel ZUS Oddział Wałbrzych.

Spotkanie odbędzie się 7 września 2016 r. w Wałbrzychu w siedzibie Ratusza Miejskiego przy Pl. Magistrackim 1 (II piętro, sala 26) w godzinach od 10.00-13.00.
Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pife.walbrzych@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy reprezentowanej firmy.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sale, w których odbędą się spotkania, są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.
Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 74 66 55 172 lub 173.
Szczegółowe informacje na temat spotkań są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl lub w dolnośląskich Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału!

 

baner_ue.jpeg