PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE w 2016 r.

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE  w 2016 r.

Uczestnikami  programu  korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie mogą być osoby kierowane przez Sąd, Policję, Zespoły Interdyscyplinarne, kuratorów, pracowników socjalnych, pedagogów, a także organizacje pozarządowe, Kościół i inne instytucje, które zdiagnozują daną osobę, jako sprawcę przemocy domowej. Uczestnikami programu mogą być także osoby, które same podjęły decyzje o uczestnictwie. Warunkiem przyjęcia do programu jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej. W programie nie mogą uczestniczyć osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz neurologicznymi, bez wcześniejszej konsultacji psychiatrycznej czy neurologicznej. Uczestnikami programu nie mogą być również osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, chyba, że przeszły podstawowy program leczenia odwykowego lub są w trakcie takiego leczenia i posiadają zgodę uczestnictwa terapeuty uzależnień.

Podstawowym  celem  działań  korekcyjno­-edukacyjnych jest strategia kierunkowana na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli emocji i nauki konstruktywnego współuczestnictwa w życiu rodzinnym. Udział w programie jest bezpłatny.

 

Informacje:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Kościuszki 7, 57-300 Kłodzko
tel. 74 8657580
E-mail: zdrowie@powiat.klodzko.pl  

Zajęcia realizowane są przez:
Towarzystwo Społeczne "RAZEM"
ul. Artura Grottgera 8,  57-300 Kłodzko
tel.74 865-86-58

19.08.2016
powrót