Rada Miejska VI kadencja 2010-2014

 

sztandar.jpeg

Pan Ryszard Suliński - Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

  1. Pan Stanisław Dobrowolski
  2. Pani Gabriela Janiszewska

Składy stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego przedstawiają się następująco:

Komisja Rewizyjna:

1) Dariusz Gulij — Przewodniczący

2) Ryszard Wiktor

3) Jan Florowski

4) Jerzy Węgrzyn

5) Zdzisław Pakuła

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia:

1) Wiesława Czerwińska — Przewodnicząca

2) Jan Florowski

3) Gabriela Janiszewska

4) Wiesław Ryczek

5) Ryszard Wiktor

6) Cyprian Najduch

Komisja Budżetu i Finansów:

1) Roman Linde — Przewodniczący

2) Magdalena Laskowska

3) Katarzyna Grzelak

4) Stanisłwaw Dobrowolski

5) Gabriela Janiszewska

6) Jerzy Węgrzyn

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

1) Zbigniew Frodyma — Przewodniczący

2) Dariusz Gulij

3) Stanisław Dobrowolski

4) Zdzisław Pakuła

5) Cyprian Najduch

6) Wiesława Czerwińska

Komisja Rozwoju Gospodarczego:

1) Katarzyna Grzelak — Przewodnicząca

2) Magdalena Laskowska

3) Roman Linde

4) Zbigniew Frodyma

5) Wiesław Ryczek

 
 
Kodeks Etyczny Radnego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim

Poniższy Kodeks Etyczny stanowi wzór postepowania i zachowań Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, który w swojej służbie publicznej pełnionej na rzecz społeczności lokalnej kieruje się normami obowiązującego prawa, zasadami moralnymi oraz najwyższą troską o dobro Gminy. 

11jnih5.jpeg ff30k0.jpeg