Przyznanie dotacji na wkład własny

Fundacja Przemian Społecznych Zmiana (nowa organizacja działająca na terenie Gminy Stronie Śląskie), jako pierwsza organizacja w naszej Gminie, złożyła ofertę na dotację na wkład własny przy realizacji zadania "Nasze zadanie - moje działanie", na które organizacja pozyska środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu 16 młodych ludzi z Gmin Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie do zwiększenia swojego zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej. Młodzież będzie uczyła się realizować projekty, organizować wolontariat, będzie brała udział w warsztatach i wyjazdach do Wroclawia, gdzie pozna osoby działające w Pracowni Projektów Miedzykulturowaych "Zajezdnia", reprezntujące różne wrocławskie organizacje.  Jest to pierwszy etap działań zaplanowanych przez FDS "Zmiana". Fundacja chciałaby docelowo stworzyć dla strońskiej młodzieży "miejscówkę" - miejsce spotkań i wspólnych działań.

 

Poniżej dokumentacja dotycząca rozpatrzenia oferty organizacji.

Zarządzenie Nr 341/16 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny oferty na dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowej, protokół z posiedzenia komisji konkursowej oraz zarządzenie Nr 344/16 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na wkład własny dla Fundacji Przemian Społecznych Zmiana, dostępne są na BiP-ie: kliknij tutaj.

 

 

 

08.08.2016
powrót