Informacja Burmistrza o naborze kandydatów do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2017

INFORMACJA BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

Burmistrz Stronia Śląskiego działając na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały Nr XX/121/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2017 informuje, iż do dnia 12 sierpnia 2016 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatur przedstawicieli organizacji społecznych mających siedzibę na terenie Gminy Stronie Śląskie, do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem uchwały, może powołać dwóch przedstawicieli organizacji społecznych do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Zasady przyjmowania zgłoszeń:

  1. Zgłoszenia może dokonać organizacja społeczna, mająca swoją siedzibę na terenie Gminy Stronie Śląskie.
  2. Zgłoszenia przyjmowane będą w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55 (pokój nr 15), bądź drogą elektroniczną na adres:
  3. Zgłoszenie  kandydata  może  nastąpić przez  uprawnione do tego  statutowo organy organizacji społecznej.
  4. Za pracę w komisji nie będzie wypłacane wynagrodzenie ani dieta, praca w komisji ma charakter społeczny.
  5. W przypadku większej ilości zgłoszeń, Burmistrz Stronią Śląskiego przeprowadzi publiczne losowanie, którego celem będzie   wytypowanie dwóch przedstawicieli organizacji społecznych do składu zespołu.