Spotkanie informacyjne o dotacjach unijnych na założenie działalności gospodarczej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami". Spotkanie będzie dotyczyć dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej i odbędzie się 3 sierpnia 2016 roku.

Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności poprzez:
- dotacje z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób do 29 roku życia (osoby niepracujące, nie uczące się, nie szkolące się),
- dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (własna działalność, spółdzielnie socjalne),
- pożyczki unijne (EFS) i krajowe na rozpoczęcie działalności.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele urzędów pracy oraz instytucji – operatorów dotacji unijnych oraz pożyczek.

Spotkanie odbędzie się 3 sierpnia 2016 r. w Wałbrzychu w siedzibie Ratusza Miejskiego przy Pl. Magistrackim 1 (II piętro, sala 26) w godzinach od 10:00-13.00. Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pife.walbrzych@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy reprezentowanej firmy (jeśli dotyczy). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sale, w których odbędą się spotkania, są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.


Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 74 66 55 172 lub 173.

W tym samym terminie spotkania odbędą się również w Jeleniej Górze, Legnicy i Wrocławiu.

Szczegółowe informacje na temat spotkań są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl lub w dolnośląskich Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału!

baner_ue.jpeg

22.07.2016
powrót