Ruszyły statystyczne badania ankietowe

Szanowni Państwo,

Główny Urząd Statystyczny prowadzi w całym kraju statystyczne badania ankietowe, w tym badania w gospodarstwach domowych, które pozwalają na ocenę warunków życia ludności i kondycji gospodarstw domowych oraz dokonywanie porównań międzynarodowych w tym zakresie. Promując te badania chcemy dotrzeć do respondentów, podkreślając jak bardzo istotny jest ich udział w dostarczaniu informacji statystycznych - tylko dzięki nim, dzięki ich przychylności wobec ankieterów, poświęconemu czasowi i zrozumieniu wagi tematu, może powstać pełny i rzetelny statystyczny obraz naszego społeczeństwa. Zwracając się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie na stronie internetowej oraz w budynku Urzędu Gminy/Miasta załączonego plakatu, chcemy w ten sposób poinformować mieszkańców gminy/miasta jakie badania są obecnie prowadzone w województwie dolnośląskim oraz w jaki sposób można potwierdzić tożsamość ankieterów, którzy zgłoszą się z prośbą o udział w statystycznych badaniach ankietowych.

Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
mgr inż. Halina Woźniak

Ulotka_badania ankietowe.jpeg

11.07.2016
powrót