Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Spółdzielnia”

Honorowy Obywatel Stronia Śląskiego 2016 (6).jpeg

     W dniu 1 czerwca 2006 r., po wielu latach starań, na terenie Stronia Śląskiego rozpoczęła działalność „Nasza Spółdzielnia”. Jak do tego doszło?
     W dniach 15 do 20 czerwca 2002 r. z inicjatywy grupy mieszkańców zebrano 614 podpisów pod uchwałą w sprawie utworzenia nowej spółdzielni oraz w sprawie wystąpienia z żądaniem o zwołanie Zebrania Przedstawicieli w celu podjęcia uchwały o podziale Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej. 75% spółdzielców zamieszkujących zasoby znajdujące się na terenie Gminy Stronie Śląskie wyraziło swoją wolę w pełni aprobując utworzenie nowej spółdzielni w Stroniu Śląskim. 21 czerwca 2002 r. odbyło się zebranie spółdzielców w sprawie utworzenia własnej spółdzielni. W zebraniu uczestniczyło ok. 250 osób – zdecydowana większość poparła inicjatywę utworzenia własnej spółdzielni. 28 czerwca 2002 r. złożono wniosek do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej o zwołanie w tej sprawie Zebrania Przedstawicieli. Władze spółdzielni jednak odrzuciły ten wniosek. Wobec takiego stanowiska, grupa inicjatywna złożyła do Sądu Okręgowego w Świdnicy wniosek o podział spółdzielni. 11 grudnia 2003 r. tenże Sąd wydał wyrok wstępny w sprawie o podział SM w Bystrzycy Kłodzkiej. Sąd poprał w pełni wniosek mieszkańców Stronia Śląskiego o wyodrębnienie samodzielnej „Naszej Spółdzielni”. Spółdzielnia w Bystrzycy Kłodzkiej złożyła apelację od wyroku Sąd w Świdnicy. W sierpniu 2004 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację Bystrzycy i utrzymał w mocy wyrok wstępnie zatwierdzający podział spółdzielni. Niemal dwa kolejne lata trwały dalsze boje sądowe i pozasądowe dotyczące szczegółów podziału majątku. Dopiero po niemal czterech latach działań, w dniu 30 maja 2006 r. w samo południe zawarto przed Sądem Okręgowym w Świdnicy ugodę dotyczącą faktycznego podziału majątku spółdzielni. W czasie trwania procesu podziałowego trzykrotnie zmieniły się władze w Bystrzycy Kłodzkiej (Zarząd i Rada Nadzorcza), co również w znacznej mierze utrudniało prowadzenie negocjacji podziałowych.
     „Nasza Spółdzielnia” zaczynała całkowicie od podstaw – bez biura i telefonu, z pracownikami przejętymi od poprzedniej spółdzielni, z niewielkim zasobem gotówki oraz już na starcie, z zadłużeniem sięgającym blisko 750 tys. zł. Rozpoczęto samodzielne zarządzanie zasobami położonymi w Stroniu Śląskim. To 15 wielorodzinnych bloków, ponad 800 mieszkań i ponad 2 tys. mieszkańców.
     Wybrana Rada Nadzorcza i Zarząd już od początku działalności podjęła strategiczne działania zmierzające, przede wszystkim do poprawy jakości życia naszych mieszkańców. W ciągu 10 lat funkcjonowania dokonano termomodernizacji większości bloków, zadbano o nowe chodniki i miejsca parkingowe, zainwestowano w miejsce rekreacji dla dużych i małych, zadbano również o tereny zieleni i otoczenie substancji mieszkaniowej. Na inwestycje i remonty do 31 grudnia 2015 r. wydano  niemal 10,5 mln. zł. Poniżej przedstawiono wykaz wybranych, tych największych prac remontowych. Nadmienić w tym miejscu należy, iż jako jedna z nielicznych spółdzielni w kraju (dwie na Dolnym Śląsku) „Nasza Spółdzielnia” pozyskała środki unijne na remont jednego z bloków. Oprócz działań cały czas Spółdzielnia prowadzi bieżącą konserwacje oraz usuwa zaistniałe awarie. Rok rocznie z tego tytułu wydawane są również niemałe środki finansowe.
     Spółdzielnia wspiera również działania w zakresie upowszechniania kultury i sportu, udzielając różnym podmiotom dotacji.