Klub Honorowych Dawców Krwi „Brylant” w Stroniu Śląskim

Honorowy Obywatel Stronia Śląskiego 2016 (1).jpeg

     Historia honorowego krwiodawstwa w miejscowym społeczeństwie zaczyna się 14 października 1963 roku. Była to pierwsza akcja zbiorowego oddawania krwi. Przyjechali wtedy do Gminy Stronie Śląskie przedstawiciele punktu krwiodawstwa w Wałbrzychu. Posiadane dokumenty pozwalają dopiero datę 18 listopada 1973 roku traktować jako próbę założenia klubu. W tym dniu odbyło się pierwsze zorganizowane wręczenie odznaczeń, które odbyło się na stanowiskach pracy w Hucie Szkła Kryształowego. Ta akcja grupy krwiodawców, zmobilizowała część załogi, która czynnie włączyła się w rozwój krwiodawstwa. Dzień 22 luty 1975 to dzień zebrania i pierwszych wyborów. Pierwszym prezesem wybrany został kol. Ryszard Suliński. Klub bardzo szybko rósł w siłę. Przybywało członków a tym samym i rosła ilość oddanej krwi. Założono bank krwi przy punkcie krwiodawstwa w Bystrzycy Kłodzkiej. Już w następnym roku zarząd organizuje wyjazd do Oświęcimia i Krakowa. Następnie wyjazd do Malborka. W 1978 roku wyjazd do Trójmiasta. 30 września 1987 roku Prezesem zostaje wybrany Pan Stanisław Pawlęga. Następny rok to wyjazd do Warszawy z oddaniem krwi w Centrum Zdrowia Dziecka. Kolejne wybory odbyły się 17 lutego 1980 roku Prezesem Klubu zostaje Pan Jerzy Drąg. Dnia 9 października 1983 roku to kolejne wybory; Prezesem zostaje Pan Jerzy Bałys. Klub otrzymuje pomieszczenie w Zakładowym Domu Kultury.
     W dniu 24 października 1983 roku nadano klubowi nazwę „Brylant”. Zorganizowano wyjazd i oddano krew na rzecz Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W dniu 16 czerwca 1985 roku Prezesem zostaje wybrany Antoni Cygan. Wydano proporczyk na X-lecie klubu. Członkowie zarządu biorą udział w radach Honorowych Dawców Krwi wyższych szczebli. Klub uczestniczy w rajdach, wycieczkach, spotkaniach i spartakiadach organizowanych na terenie województwa, jak i kraju. Ważny dla klubu jest rok 1985, klub liczy wówczas 327 członków, którzy oddali 350 litrów krwi. 20 luty 1988 r. to ważna data dla klubu. W tym dniu nadano dla klubu sztandar ufundowany przez Związek Zawodowy oraz załogę Huty Szkła Kryształowego.
     Następuje załamanie, sytuacja społeczno - gospodarcza wpływa ujemnie na działalność klubu. Najgorszy jest rok 1991, tylko 84 dawców oddaje około 100 litrów krwi. Ale zarząd wzmaga działalność uświadamiająco - propagandową, organizując spotkania z młodzieżą, sadzenie lasu. W maju organizowany jest festyn rekreacyjno - sportowy dla krwiodawców i ich rodzin, gdzie przy ognisku i muzyce przeprowadzono konkursy nie tylko dla najmłodszych. Klub bierze czynny udział
w imprezach na terenie województwa i kraju, niejednokrotnie zajmując czołowe lokaty. Szeroka działalność propagandowa wśród młodzieży, wycieczki w góry, strzelanie, konkursy plastyczne powodują wzrost liczby czynnych krwiodawców. Rok 1995 widać wzrost, 124 dawców oddaje 113,050 litrów krwi. W tym roku Klub HDK „Brylant” obchodzi 20 lecie działalności. Wyłania się aktywna grupa członków, którzy biorą udział w spartakiadach, olimpiadach, rajdach czy zawodach. Zajmują czołowe lokaty w rozgrywkach. Klub HDK „Brylant” organizuje zawody w Sportach Obronnych w strzelaniu. Był organizatorem II mistrzostw Polski w szachach Honorowych Dawców Krwi. W dniu 31 października 1996 r. klub odznaczony został odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi st. III, a dnia 30 października 1998 r. odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi st. II. W porozumieniu ze Strażą Pożarną organizuje spartakiadę rekreacyjno - sportową. Do końca 1999 roku klub oddał w punktach krwiodawstwa w Bystrzycy Kł. i Kłodzku 5871, 770 litrów krwi. Kolejne lata są dla Klubu bardzo trudne, zostaje z nazwy wykreślone „przy hucie szkła”, zostawiając „w Stroniu Śląskim”, Prezesem Klubu zostaje Pan Jacek Matyszkiewicz. W porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej rozprowadza żywność pozyskaną przez Polski Czerwony Krzyż. Dobrze układa się współpraca z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów. Z pomocą w rozwiązaniu problemów lokalowych Klubu Honorowych Dawców Krwi przychodzi Burmistrz Stronia Śląskiego doceniając poświęcenie i zasługi dla społeczeństwa nieodpłatnie udostępnia lokal przy ul. Mickiewicza 2, którego oficjalne otwarcie datuje się na dzień 13 lipca 2012 roku. 29 sierpnia 2015 roku Klub Honorowych Dawców Krwi „Brylant” obchodził XXXX - lecie działalności. Na dzień obchodów jubileuszu Klub liczył 407 dawców – 175 mężczyzn i 176 kobiet – 231 czynnych członków oddających krew co najmniej raz w roku. Udokumentowano 8 830 litrów oddanej krwi.
Ważniejsze daty z życia klubu:
14.X.1963 r. - pierwsza zbiorowa akcja oddania krwi
18.XI.1973 r. - pierwsze wręczenie odznaczeń na stanowiskach pracy
22.II.1975 r. - zebranie wyborczo - założycielskie. Pierwszy prezes: Ryszard Suliński
1976 r. - wyjazd do Oświęcimia i Wieliczki
5.VI.1977 r. - wyjazd do Malborka
30.IX.1978 r. – Wybory Zarządu – Prezes Klubu Pan Stanisław Pawlęga
9-13.X.1979 r. - wyjazd do Warszawy, oddanie krwi dla Centrum Zdrowia Dziecka
17.II.1980 r. - Wybory Zarządu – Prezes Klubu Pan Jerzy Drąg
9.X.1983 r. - Wybory Zarządu – Prezes Klubu Pan Jerzy Bałys
24.X.1983 r. - nadanie imienia "Brylant"
16.VI.1985 r. - Wybory Zarządu – Prezes Klubu Pan Antoni Cygan
1985 r. - jubileusz X-lecia klubu, wydanie pierwszego proporczyka
2.IV.1987 r. - nadanie odznaki Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża IV st.
20.II.1988 r. - nadanie sztandaru
14.X.1995 r. - jubileusz XX-lecia klubu
28.III.1998 r. - organizacja Mistrzostw Polski Krwiodawców w Szachach
30.X.1998 r. - odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi st. II
29.VII.2015 r. – obchody 40 – lecia powstania Klub Honorowych Dawców Krwi „Kryształ” w Stroniu Śląskim.

Wyróżnienia klubu:
24.X.1983 r. - nadanie imienia "Brylant"
2.IV.1987 r. - nadanie odznaki honorowej PCK IV st.
20.II.1988 r. - nadanie sztandaru
31.X.1996 r. - nadanie odznaki zasłużony honorowy dawca krwi III stopnia
30.X.1998 r. - nadanie odznaki zasłużony honorowy dawca krwi II stopnia.

PDFUchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31.05.2016 r. nr XXIII-138-16 w sprawie nadania tutułu Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie.pdf (198,93KB)