Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Honorowy Obywatel Stronia Śląskiego 2016 (7).jpeg

    Początek działalności Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika datowany jest na lata 1997/1998 rejestracji Stowarzyszenia dokonano w dniu  18.11.1998 r. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika jest organizacją pożytku publicznego której celem jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej na terenie czterech gmin Masywu Śnieżnika, poprzez efektywne pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych na cele dobroczynne i inicjatywy obywatelskie w zakresie: edukacji, kultury, zdrowia, sportu, ochrony środowiska, demokracji, tolerancji i współpracy transgranicznej.
    Dbając o dobro wspólne dbamy o rozwój społeczności lokalnej, dostarczając jej innowacyjnych rozwiązań i umacniając nasz kapitał społeczny, ludzki i materialny.
    Dąży do stworzenia miejsca gdzie dzięki kreatywnym pomysłom lokalnej społeczności, ciekawym inicjatywom i hojność lokalnych firm i osób prywatnych powstanie dobrze prosperujące, zorganizowane, samowystarczalne i odpowiedzialne społeczeństwo potrafiące zaspokoić własne potrzeby.
    Fundusz lokalny zaczął działać w 1997 roku, przeprowadzając analizę potencjału lokalnego czyli rozpoznając jak się ma nasz lokalny biznes, a także analizę potrzeb lokalnych. W grupie inicjatywnej tego przedsięwzięcia byli przedstawiciele lokalnej społeczności: biznesmeni, nauczyciele, dyrektorzy instytucji publicznych, dziennikarze oraz samorządowcy. Pomysł utworzenia organizacji filantropijnej poparły 4 samorządy : Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Międzylesia, Stronia Śląskiego. W pierwszym roku działalności zebraliśmy na kapitał żelazny 104 000 zł.
W ciągu 19 lat istnienia:
- przyznano 700 dotacji na projekty lokalne, 900 stypendiów dla ubogich i uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów,
- utworzono świetlicę środowiskową w Bystrzycy Kłodzkiej pn. AKADEMIA Sztuka-Nauka-Sport oraz KLUBU STYPENDYSTY,
- przebadano pod względem wad postawy ponad 5000 dzieci i założyliśmy 10 gabinetów rehabilitacyjnych do których uczęszcza ok. 1200 osób,
- zrealizowano wiele programów edukacyjnych.
    Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika działa na rzecz 50 000 mieszkańców na terenie czterech gmin: Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie i Stronie Śląskie.
    Wspiera wszelkie inicjatyw lokalnych, przede wszystkim dziecięce i młodzieżowe w dziedzinie: edukacji, ekologii, kultury, zdrowia, sportu, sztuki, demokracji, tolerancji i współpracy transgranicznej poprzez programy: stypendialne, grantowe i edukacyjne.
    Beneficjentami Funduszu Lokalnego są grupy skupione przy szkołach, domach kultury, bibliotekach, świetlicach środowiskowych, organizacjach pozarządowych, klubach sportowych, radiach sołeckich, grupach inicjatywnych itp.
    Środki finansowe uzyskuje od różnych darczyńców, zarówno indywidualnych (lokalni i krajowi przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu lokalnego, nauczyciele, lekarze, bankowcy, wszyscy Członkowie i Przyjaciele FLMŚ) jak i instytucjonalnych (gminy oraz  krajowe, europejskie
i amerykańskie organizacje pozarządowe). Z wpłat indywidualnych, firm, a także z wpłat
od krajowych i amerykańskich NGO, zasilono kapitał żelazny (endowement), a dochody
z zainwestowanego kapitału przeznacza się na finansowanie lokalnych inicjatyw społecznych.


Najważniejsze wyróżniania/nagrody:
- Dolnośląski Klucz Sukcesu za rok 2014 w kategorii najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa (2015),
- Zasłużony dla Miasta i Gminy Międzylesie (2015),
- Przyjaciel Marianówki (2015),
- zDolne NGO dla najlepszej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej na Dolnym Śląsku w latach 2012-2013 (2014),
- laureat konkursu Dobre Stypendium 2012 w kategorii Lokalne Programy Stypendialne NGO.