Maciej Augustynik

Honorowy Obywatel Stronia Śląskiego 2016 (4).jpeg

   Pan Maciej Augustynik zatrudniony był w Strońskich Zakładach Kamienia Budowlanego „KAMBUD” jako Kierownik Działu Transportu. W latach 1994 – 2002 był Przewodniczącym Rady Miejskiej Stronia Śląskiego II i III kadencji. 
    Pan Maciej Augustynik był pełen zaangażowania w pracę na rzecz lokalnej społeczności, godnie i rzetelne wypełniał mandat Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i działał z pełnym poświęceniem na rzecz rozwoju naszej gminy.
    Wieloletni działacz na rzecz dzieci, miłośnik sportów zimowych, wraz z gronem pedagogicznym utworzył prężnie prosperujący klub narciarstwa biegowego przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim. Pan Maciej był również wykwalifikowanym instruktorem oraz sędzią na zawodach narciarstwa biegowego w kraju. Wielka rzesza członków klubu osiągała bardzo dobre wyniki na zawodach organizowanych nie tylko na terenie województwa wałbrzyskiego, ale również na zawodach krajowych. Jako instruktor narciarski wpajał dzieciom nie tylko podstawowe techniki narciarstwa ale i umiejętność współżycia w grupie, samodyscypliny oraz podążania do celu.  Przygotował licznych zawodników w sekcji biegowej. W pracy szkoleniowej z młodzieżą wspierały go - Wiesława Czerwińska i  Halina Młynarczyk - nauczycielki WF-u w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim. Działacz Rady Programowej Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika oraz członek Komisji Dotacyjnej.