• -
  • -
  • -

Maria Bobko

Honorowy Obywatel Stronia Śląskiego 2016 (2).jpeg

     1 stycznia 1965 roku Pani Maria została zatrudniona w Szkole Podstawowej w Starym Gierałtowie. W roku 1969 ukończyła studia w Studium Nauczycielskim w Jeleniej Górze na kierunku Filologia Rosyjska.  W roku 1972 w ramach podnoszenia kwalifikacji w Studium Nauczycielskim w Jeleniej Górze uzyskała dyplom Nauczyciela Szkoły Podstawowej.
     Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w dniu 1 września 1973 r. powołało Panią Marię Bobko na stanowisko kierownika Punktu Filialnego w Starym Gierałtowie Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim. 1. 06.1977 r. nauczyciel Dyplomowany, Zbiorczej Szkoły Gminnej w Stroniu Śląskim. W roku 1985 otrzymała ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI za 20 lat pracy. Z dniem 01.09.1986 Pani Maria objęła stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Gierałtowie. W roku 1989 uzyskała pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania początkowego. Wiedzę z organizacji i zarządzania oświatą dyrektor uzyskała na Studium organizacji i zarządzania, które ukończyła w 1985 r. Ponadto ukończyła w 1991 roku Studium Wiedzy i Regionie a w maju 1993 roku kurs wprowadzający w problematykę reformy oświatowej. Pani Maria dwukrotnie była organizatorką spotkań dyrektorów szkół i nauczycieli. Dzięki pracy i zaangażowaniu Pani Dyrektor szkoła w Starym Gierałtowie była postrzegana, jako Mały Wiejski Dom Kultury. Za wkład Pani Maria otrzymała od Kuratora Oświaty w Wałbrzychu, Nagrodę specjalną za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej w roku 1993.  Roku 1998 Pani Maria Bobko przeszła na emeryturę.
     Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego należy od 1987 roku. W 1988 roku zakłada Koło PTTK przy Kole Gospodyń Wiejskich w Starym Gierałtowie. Pani Maria jako przewodnicząca Koła jest organizatorką wielu spotkań i imprez. W 1990 roku zakłada Koło PTTK przy Szkole Podstawowej w Starym Gierałtowie. Celem działalności Szkolnego Koła PTTK jest zaszczepienie wśród dzieci chęci do uprawiania  turystyki zarówno kwalifikowanej jak i o charakterze rekreacyjnym. Pani Maria jako nauczyciel a także przewodnik turystyczny organizuje kilka wycieczek pieszych rocznie, wędrując szlakami; niebieskim, zielonym, czy czerwonym. Były to imprezy cykliczne: „Zdobywamy szczyty naszej Gminy”, „Rajd Bociana”, „Do źródeł rzek”/ Biała Lądecka, Morawka, Pogonna /.
     W 1988 roku powstaje oddział PTTK w Stroniu Śląskim którego członkiem jest Pani Maria. W latach 1991 - 1992 jest członkiem Sądu Koleżeńskiego pełniąc funkcję przewodniczącej.
     W tatach 1992 - 2001 pełni funkcję skarbnika Oddziału PTTK w Stroniu Śląskim. W latach 2001 - 2005  pełni funkcję vice prezesa Oddziału PTTK w Stroniu Śląskim. Od 2005 roku - do chwili obecnej pełni funkcję skarbnika Oddziału PTTK w Stroniu Śląskim. W roku 1989 otrzymuje uprawnienia przewodnika po Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, w 1990 zdobywa uprawnienia przewodnika po Hucie Szkła Kryształowego „VIOLETTA„ w Stroniu Śląskim, w 1998 zostaje także przewodnikiem Terenowym i ma prawo do oprowadzania wycieczek po terenie województwa wałbrzyskiego. W roku 1989 powstaje Koło Przewodników po Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. W latach 1989 - 1993; 1997 - 2004;  2009 -  2013 pełni w tym Kole funkcję Prezesa Koła. W latach 1993 - 1997;  2004 - 2006 jest członkiem Komisji Rozjemczej  Koła Przewodników po Jaskini Niedźwiedziej. W latach 2006 - 2009 - członek Zarządu   w/w Koła; od 2013 - 2015  sekretarz Zarządu Koła Przewodników po Jaskini Niedźwiedziej. Jako przewodnik turystyczny i członek Oddziału PTTK zawsze była i jest nadal aktywnym członkiem nie tylko w „życiu statutowym” Koła czy Oddziału, ale także inicjatorką i współorganizatorką licznych spotkań, wycieczek dotyczących turystyki szkoleniowej, kwalifikowanej jak i o charakterze rekreacyjnym. Jest także autorką kilku artykułów zamieszczonych w miesięczniku „Ziemia Kłodzka”  na temat ciekawostek z Ziemi Strońskiej.
     Od trzech lat jest współorganizatorką spotkań z okazji Dolnośląskich Obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. W 2014 roku odbyło się spotkanie pod hasłem „Dziedzictwo - źródło Tożsamości”. W roku 2015 - spotkanie było prowadzone pod hasłem „Utracone Dziedzictwo”.

Posiadane odznaki resortowe, wyróżnienia:
1984 r. Srebrna odznaka SKO
1986 r. Złoty Krzyż Zasługi    
1986 r . Za zasługi dla woj. Wałbrzyskiego
1987 r. Wzorowy Żołnierz
1991 r. Złota odznaka SKO
1985 r. Dyplom Uznania - Sudeckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza
1992 r. Dyplom Uznania - Za wzorową działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej
2010 r. Dyplom Uznania - Za pracę w organach samorządu terytorialnego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Stronie Śląskie.
2014 r. Wyróżnienie - Za wkład pracy społecznej, zaangażowanie i inicjatywy na rzecz środowiska przewodnickiego  - Marszałek Woj. Dolnośląskiego
2016 r. List Gratulacyjny - Za realizację celów w działalności Dolnośląskiego Przewodnictwa - Marszałek Woj. Dolnośląskiego
Jest współzałożycielką oraz członkinią Towarzystwa Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka” ze Starego Gierałtowa, w którym pełni funkcję Pani sekretarz.