Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie w 2016 roku

     4 czerwca br. w Parku Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie, które zgodnie z Uchwała Nr XXXVII/296/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, nadaje się osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, innym osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich działań na rzecz Gminy Stronie Śląskie szczególnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Gminy.

     Odznakę oraz Dyplom nadania uroczyście wręczyli Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Zbigniew Łopusiewicz oraz w imieniu Radnych Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wiktor.
Komisja Odznaki uhonorowała w roku 2016 następujące osoby oraz podmioty:
Panią Maria Bobko – byłego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Gierałtowie, aktywnego członka PTTK w Stroniu Śląskim (więcej informacji tutaj).
Pana Macieja Augustynika – Przewodniczącego II i III kadencji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, twórcę klubu narciarstwa biegowego przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim (więcej informacji tutaj).
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika - organizację pożytku publicznego, której celem jest poprawa, jakości życia społeczności lokalnej na terenie czterech gmin Masywu Śnieżnika, poprzez efektywne pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych na cele dobroczynne i inicjatywy obywatelskie (więcej informacji tutaj).
Klub Honorowych Dawców Krwi „Brylant” w Stroniu Śląskim – którego członkowie od ponad 40 lat niosą pomoc potrzebującym, oddając już 8830 litrów krwi (więcej informacji tutaj).
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Spółdzielnia” – która w ciągu 10 lat funkcjonowania dokonała termomodernizacji większości bloków, zadbała o nowe chodniki i miejsca parkingowe, zainwestowała również w miejsca rekreacji dla dużych i małych, zadbała o tereny zieleni i otoczenie substancji mieszkaniowej (więcej informacji tutaj).

 

 

 

20.06.2016
powrót