Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek Zdrój

OBWIESZCZENIE
Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek Zdrój
na podstawie Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami).
 

Zgodnie z Art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach właściciele lasów są zobowiązaniu do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.

W wyniku ubiegłorocznej suszy, w drzewostanach świerkowych obserwuje się bardzo silne wydzielanie posuszu spowodowane licznym występowaniem szkodników owadzich. Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania rozmnażania i przenoszenia się szkodników wtórnych na inne drzewa jest terminowe usuwanie zaatakowanych sztuk.

W związku z powyższym zwracam się do właścicieli lasów o kontrolowanie stanu posiadanych lasów i niezwłoczne zgłaszanie do Nadleśnictwa Lądek Zdrój potrzeby pozyskania posuszu i drzew zasiedlonych przez szkodniki wtórne. Brak podjęcia działań może spowodować zagrożenie trwałości lasu na państwa działkach jak i również w drzewostanach innych właścicieli.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój
Grzegorz Pietruńko